KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Monitoring 2019 Kraj plánuje zvýšit počet lůžek pro seniory o více jak 700
Zpět

Kraj plánuje zvýšit počet lůžek pro seniory o více jak 700

Přidáno 11. 1. 2019
Ilustrační foto

Královéhradecký kraj hodlá rozšířit lůžková zařízení v sociálních službách pro seniory a zdravotně postižené. Vynaloží na to více jak 2,6 miliardy korun bez DPH. Projekty zahrnují výstavbu nových objektů i rekonstrukce a rozšíření stávajících budov.

„Potřebujeme investovat do této oblasti v návaznosti na stárnutí populace a v souvislosti s tím na zvyšující se zájem a poptávku po službách pro seniory, na nedostupnost služeb sociální péče pro specifické cílové skupiny a na nevyhovující materiálně-technické podmínky zázemí některých ze stávajících pobytových služeb,“ zdůraznil náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

Zhruba 2,3 miliardy korun kraj vynaloží na rozšíření pobytových služeb pro seniory. Investice do rozvoje pobytových služeb pro osoby se zdravotním hendikepem si vyžádá přibližně 306 milionů korun. Rozšíření lůžek pro seniory se dotkne celkem 18 objektů odhadově se 749 lůžky. Největším projektem je výstavba nového objektu Domova U Biřičky v Hradci Králové za přibližně 710 milionů korun.

Dalšími projekty je například rekonstrukce Domova důchodců Lampertice a jeho rozšíření do objektu v Žacléři, výstavba nového objektu pro Domov důchodců Tmavý důl či rekonstrukce budovy v areálu nemocnice Opočno a její využití pro službu domova pro seniory.

„Vedle rozšíření počtu lůžek je potřeba zvýšit dostupnost služeb pro osoby se zdravotním hendikepem tam, kde služby buď nejsou dostupné či jen ve velmi omezené míře. Kvůli této územní nedostupnosti, specifikám cílových skupin a charakteru služeb, chceme, aby byl kraj zadavatelem i investorem,“ doplnil náměstek Derner s tím, že rozvojové záměry se týkají celkem sedmi objektů. Jedním z nich je například modernizace a výstavba zázemí Barevné domky Hajnice. Pro tuto službu chce kraj vybudovat nový objekt. Odhadované náklady jsou přibližně 146 milionů korun.

Autor: Mgr. Sylvie Velčovská │Královéhradecký kraj │odbor kancelář hejtmana │tiskové oddělení