KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Názory, rozhovory 2017 Doprava - životní zájem města
Zpět

Doprava - životní zájem města

Přidáno 20. 11. 2017
Ilustrační foto

Železniční trať i silnice I. třídy 1/11 přináší našemu městu (Třebechovicím p/O) výhodu dopravního napojení na páteřní komunikace celostátního významu, ale představují i ohrožení kvality života i bezpečnosti našich občanů.

Zvláště ožehavým tématem se doprava stala již před čtyřmi lety, kdy zastupitelstvo města schválilo tzv. průsečnou křižovatku u Krňovic a v září letošního roku se veřejnost dozvěděla o plánu zdvojukolejnění železniční trati.

Vize a jasná definice zájmů města
Při tvorbě dopravy je třeba hledět minimálně třicet let dopředu. Každá dnes učiněná chyba nezvratně zhorší kvalitu života občanů na mnoho příštích let. Pro stanovení jasné vize v dopravě je bezpodmínečně nutné zpracovat dopravně bezpečnostní studii, a to ve větších podrobnostech, než řeší územní plán. Z dopravně bezpečnostní studie pak vyplynou požadavky např. na souběžnou výstavbu mimoúrovňového křížení silnice I/11 s výstavbou dvoukolejky, kterou je třeba, aby město uplatnilo v územním řízení. Zpracovatel takovéto studie musí vzít v úvahu i širší dopravní vazby, jako je například změna dopravních toků vyvolaná vybudováním dálničního připojení u Rokytna. Dojde tak k významně většímu zatížení ze silnice I/11 do Krňovic a Býště, a tedy už nyní velmi exponované křižovatky na Krňovice, neboť pro část rychnovského okresu to bude nejrychlejší přístup na dálnici do Prahy.

Ještě je čas
Město je účastníkem územního řízení, ve kterém má povinnost hájit zájmy svých občanů. Může si tedy vyžádat čas na zpracování dopravní studie, která definuje zájmy a potřeby města ve vazbě na dotčené dopravní tepny. V jednání o co nejlepších podmínkách může obstát jenom ten, kdo přijde s vlastním, dopravními specialisty zpracovaným návrhem. 

Ing. Vladmír Derner