KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Názory, rozhovory 2017 Síla kraje se měří na dobru slabých
Zpět

Síla kraje se měří na dobru slabých

Přidáno 2. 7. 2017
Ilustrační foto

Náš kraj bývá pravidelně vyhodnocován na jednom z čelních míst v anketě o místo, kde se nejlépe žije.

Možná i právě proto patří naše obyvatelstvo k nejstarším v republice. Věková struktura má pro sociální služby pochopitelně významný dopad. Zejména péče o seniory každoročně narůstá. A to jak z hlediska náročnosti poskytované péče, tak i z hlediska počtu seniorů, o které je třeba se postarat. Z toho vyplývají rostoucí požadavky jak na pracovníky v sociálních službách, tak i na finanční prostředky, kterými je třeba tyto služby dotovat. Součástí tohoto problému je i horší dosažitelnost přijatelného bydlení pro seniory. I u nás se projevuje celostátní trend zvyšující se potřeby ambulantní psychiatrické péče.

Rozpad a relativizace rodiny se stává společným faktorem mnoha problémů sociálních, ekonomických i bezpečnostních. V kraji se ročně rodí zhruba o tři tisíce dětí méně, než by bylo třeba k udržení stávajícího počtu obyvatel. Neméně závažný je i fakt že se také stále méně daří vychovat děti k tomu, aby byly časem schopny a ochotny převzít odpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé. Je na čase vzít vážně na vědomí, že rodina je skutečně základem státu.

Výše uvedené skutečnosti jsou velkou výzvou. Právě kraj je tím, kdo odpovídá za zajištění sociálních služeb na celém svém území. Naším cílem je tedy zajistit sociální služby pro potřebné, a to především v jejich přirozeném prostředí. Ústavní péče je vhodná až v okamžiku, kdy stav a sociální podmínky klienta neumožní jeho pobyt doma. I tady však bude třeba zvýšit kapacitu.

Stále narůstající počet osob závislých na sociálních službách klade i rostoucí nároky na finanční zdroje. Současný systém je bez veřejné podpory neudržitelný. Je tedy nutné počítat s navyšováním prostředků jak ze strany kraje, státu, obcí, tak i od zdravotních pojišťoven i samotných klientů. Budeme usilovat o adekvátní úhradu zdravotních služeb zdravotními pojišťovnami a spravedlivé rozdělení spoluúčasti obcí na sociálních službách.

Konkrétní cíle pro současné volební období vidíme tedy v rozšíření terénních služeb pro seniory na území celého kraje, zvýšení kapacity ambulantní péče pro duševně nemocné, zlepšení materiálně technických podmínek v domovech pro seniory tak, aby zde bylo možné zajistit péči osobám s nevyšším stupněm závislosti, a to v počtu minimálně 200 lůžek. Vedle toho plánujeme přípravu investice pro dalších 150 lůžek v domovech pro seniory. Připravujeme také ke schválení krajský plán rodinné politiky na další období. Náš přístup k sociálním službám bych si dovolil charakterizovat parafrází preambule švýcarské ústavy: „Síla kraje se měří na dobru slabých.“

Vladimír Derner
15.5.2017 pro časopis Sociální služby