Zpět

Chybějící 2 miliardy

Přidáno 18. 6. 2019
Ilustrační foto

Problém s dofinancováním sociálních služeb ve výši dvou miliard korun je způsoben několika faktory.

Především došlo rozhodnutím vlády k navýšení platů, což prakticky znamená, že při stejném rozsahu služeb vzrostou náklady, proti kterým nejsou generovány žádné příjmy. Tady bych chtěl zdůraznit, že zmíněné navýšení platů je zcela na místě, protože práce v sociálních službách je dlouhodobě podhodnocená, nicméně proti tomuto navýšení musí být i zdroje. Dalším významným faktorem je dramatický nárůst osob, které potřebují podporu v sociálních službách a zcela neuspokojivá je situace v úhradě zdravotnických služeb v sociálních zařízeních, které jsou hrazeny pouze z jedné třetiny. Souhrn těchto i dalších vlivů tak vede k významnému zvyšování nákladů, přičemž nelze hovořit o rozvoji, ale o pouhém udržení dostupnosti sociálních služeb.

Po příslibu ministryně Maláčové a Schillerové se problém zredukoval na polovinu, aktuálně chybí již jen jedna miliarda. Často zmiňovanou částku jedné a půl miliardy z EU na dobu příštích tří let je možno použít pouze na velmi omezený rozsah služeb. Pro Královéhradecký kraj to znamená faktický propad ve výši padesáti mil. Kč v letošním roce. Řešení vzniklé situace bez dalšího navýšení bude možné, ale bolestné pro všechny zúčastněné. Poskytovatelé budou nuceni přijmout úsporná opatření v platové oblasti například tím, že za nemocné pracovníky nebude nastupovat náhrada v rámci přesčasů, sníží se rozsah oprav a běžné údržby a platy v neziskovém sektoru nebudou adekvátně navýšeny, což povede k dalšímu rozevírání nůžek mezi platy zaměstnanců v příspěvkových organizacích kraje a obcí oproti zmíněných neziskovkám. O část uvedených ztrát se bude muset podělit kraj s obcemi, samozřejmě na úkor investičního rozvoje. V letošním roce lze sice takto problém záplatovat, vytváří se tím ale zkreslená základna pro financování v příštích letech, což povede k nejistotě, nedůvěře a nestabilitě v celém sektoru.

Vladimír Derner