Zpět

Projekt EtV 2002-2004

Přidáno 1. 1. 2005
Ilustrační foto
Vývoj Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje v letech 2002-2004
10. 10. 2002
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění v rámci Programu podpory EtV  Nadačního fondu Josefa Luxe pro základní a střední školy na krajském úřadě,  záštita hejtmana Bradíka (cca 25 účastníků), náměstek Vl. Derner navazuje  kontakt s NFJL s cílem započetí dlouhodobější spolupráce, první kontakty s EF  ČR (PhDr. Šolc), probíhají konzultace o možné spolupráci s krajem (Bradík, Derner, Šimáček, Šolc)


1. 3. 2003
Započata pravidelná spolupráce s Mgr. Šimáčkem směřující k přípravě krajského  projektu.

21. 5. 2003
Jednomyslné přijetí a schválení Projektu etického vzdělávání Královéhradeckého  kraje pro rok 2003 / 2004 Radou KHK

18. 6. 2003
Slavnostní vyhlášení projektu kraje (35)

druhé pololetí 2003
Čtyři přednášky pro politiky a představitele kraje (100), přednáška pro  starosty a zástupce obcí z okresů RK a HK (40).

listopad 2003 – květen 2004
Kurz pro lektory EtV v Hradci Králové (35)

jaro 2004
Jičín, Trutnov, Náchod - setkání se starosty a zástupci obcí, s přednáškami  Ing. Dernera, V. Luxové, Dr. Šolce, Mgr. Šimáčka, Dr. Vacka, Ing. Novákové  (70).
 
21. 4. 2004
Zahájení činnosti kabinetu EtV při Pedagogické fakultě UHK za účasti rektorky UHK Mikulecké a děkana Pedagogické fakulty Wolfa (35)
 
5. 5. 2004
Kabinet etického vzdělávání uskutečnil seminář: Etika, policie a prevence, za účasti ředitele Východočeské správy Policie ČR JUDr. Přibyla (35)
 
26. 5. 2004
Přednáška a diskuse s Karlem Hvížďalou: Etika v novinářské praxi (35)
 
28. 5. 2004
Setkání s řediteli středních škol Královéhradeckého kraje zaměřené k možnostem výuky EtV a získání podpory v rámci projektu (110)

5. 6. 2004
Zahájení dvouletého čtyřsemestrálního kurzu pro učitele EtV v Hradci Králové
 
10. 6. 2004
Účast Dr. Vacka v pořadu Českého rozhlasu HK (kulatý stůl na téma „Etika v politické práci“), krajský projekt dále několikrát prezentován v médiích a rozhovorech s představiteli kraje, NFJL i EF ČR
 
18. - 19. 6. 2004
Školení lektorů EtV (35)
 
30. 9. 2004
Vyhlášení výsledků republikové soutěže v rámci Programu podpory EtV NFJL na krajském úřadě (30), podepsání prohlášení k Projektu EtV předsedy klubů zastupitelstva.
 
15. - 21. 10. 2004
Ve spolupráci s odborem školství přednášky pro ředitele základních škol (5x po okresech 500).
 
3. 12. 2004
Seminář pořádaný KEV o profesní etice pedagogické práce s využitím výzkumu mezi učiteli (40)

16. 12. 2004
ČRo HK, prezentace projektu v rámci kulatého stolu neziskových organizací. 
 
Mgr. Jan Šimáček
koordinator.etv@kr-kralovehradecky.cz