KDU.breadcrumbs.homeMé priority

Mé priority

Svojí původní profesí jsem statik betonových konstrukcí. Tato práce mě velmi bavila a vždy jsem si myslel, že u ní zůstanu až do důchodu. Události sametové revoluce mě však vrhly do politiky. Ani po více než dvaceti pěti letech se nedá říct, že jsme dosáhli ideálu společnosti rovných šancí. Vybudovat demokratický stát je zjevně dlouhodobý proces. 

Dlouhodobě prosazuji maximální otevřenost výkonu veřejné správy. Dokonce jsem šel i do soudního sporu s krajem, kdy se mi podařilo dosáhnout zveřejnění jedné velmi nevýhodné smlouvy.

Poměrně značné úsilí věnuji také problematice lichvy, kterou vnímám jako společensky mimořádně nebezpečný jev, kdy dochází k nespravedlivému ožebračování mnoha lidí.

V rámci oblasti sociálních věcí usiluji o rovné podmínky pro neziskový sektor a transparentní rozdělování dotací do sociální péče.

Jako gestor Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje, který se mi na kraji před časem podařilo prosadit, jsem se snažil podporovat aktivity vedoucí k etickému vzdělávání na školách, a rovněž jsem pořádal sérii motivačních přednášek pro veřejnost zaměřených právě na problematiku etiky ve společnosti. (Více zde).