KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Monitoring 2018 Když už sami nestačíte
Zpět

Když už sami nestačíte

Přidáno 31. 8. 2018
Ilustrační foto
psáno pro zpravodaj Seniorpas

Co si počít, když s přibývajícími léty ubývá sil a věci už nejdou tak jako dříve? S postupem let nám často přibývají starosti s tím, kdo nám pomůže s tím, na co už sami nestačíme. Výhodou je, když je na blízku rodina. Stále častěji však blízcí jsou daleko od domova. Co pak? K dispozici je řada sociálních služeb, které lidem pomohou s péčí o domácnost, pohybem mimo domov, případně i při sebeobsluze.

Královéhradecký kraj řídí síť sociálních služeb, které jsou připraveny pomoci těm, kterým již jejich síly nestačí. Snahou je umožnit seniorům co nejdéle žít ve svém domě či bytě a podporovat jejich soběstačnost.

Pečovatelské služby
Když zjistíte, že některé věci doma už nezvládáte, jsou pečovatelské služby připraveny zasáhnout v první linii. Obsah jejich práce je velice pestrý. „Velmi často se na nás obrací lidé, kteří se obtížně pohybují po městě, potřebují pomoci s nákupy, dovézt k lékaři, vyřídit pochůzky na poště i úřadech nebo připravit oběd,“ říká k práci pečovatelek Beata Hovorková, vedoucí pečovatelské služby Centra sociálních služeb Naděje Broumov.

„S ubývajícími silami seniorů jsme však připraveni pomáhat ve větším rozsahu. Pomáháme lidem při oblékání, koupání. Výjimkou není poskytování pomoci při podání stravy či nápojů,“ popisuje rozsáhlejší péči o seniory Hovorková.

Pečovatelské služby se dělí o péči o seniory s příbuznými ať už dětmi či manžely. Poskytují péči i osamělým seniorům. „S naší pomocí může žít ve svém bytě i osamělý senior, který potřebuje asistenci v řadě úkonů,“ dodává.

Osobní asistence
Osobní asistence jsou služby připravené pomoci lidem s větší závislostí. Pomáhají lidem v péči o domácnost i v péči o sebe, dochází za seniorem do jeho domácnosti, stejně jako pečovatelská služba, jejich podpora je ale rozsáhlejší. „Nabízíme lidem dlouhodobější podporu, často se střídáme v péči s rodinou a u seniora trávíme i několik hodin denně,“ říká Irena Svozilová vedoucí služby osobní asistence Společné cesty Náchod.

Na osobní asistenci se často obracejí rodiny seniorů, kteří se vrací z hospitalizace v nemocnici. „Každá hospitalizace, je pro seniora ve vysokém věku velmi náročná, dochází k úbytku jeho sil. Obrací se na nás rodiny, kterým lékaři doporučují pro jejich blízkého pobytovou službu. Pokud se senior chce vrátit domů, poskytujeme mu často asistenci v průběhu celého dne. Po několika týdnech se často stává, že se senior nabere síly a zvládá opět bydlet samostatně nebo jen s minimální podporou služby,“ říká Jiří Boháček obchodní ředitel služby Hewer působící na Královéhradecku.

Denní stacionáře
Ambulantní služby denních stacionářů a center denních služeb jsou určeny především seniorům, kteří se cítí osamělí a hledají kontakt s vrstevníky. Jsou také vhodné pro seniory v počínajících stádiích demence, kteří vyžadují trvalý dohled. Vhodné jsou i seniory, kteří potřebují častou dopomoc druhé osoby.

Stacionáře nabízí řadu různých aktivit od tréninku paměti, různých ručních prací, společenských setkání. Nabízí zpravidla také možnost odpočinku na lůžku. Senioři si v zařízení mohou koupit oběd. Samozřejmostí je asistence pracovníků s úkony, které senioři nezvládají. „Seniorům v našem zařízení pomáháme s oblékáním, pohybem, hygienou a dalšími potřebnými věcmi“, říká Jana Balcarová ředitelka Městského střediska Oáza v Novém Městě nad Metují. Denní stacionáře zajišťují seniorům také s přepravou do a ze zařízení, některé ji přímo organizují, jiné zprostředkují dopravu u pečovatelské služby.

„Stacionář nám významně pomohl,“ říká paní Věra pečující o svoji 85 letou maminku, „když maminka začala zapomínat a začala si plést hodiny, měli jsme obavy ji nechávat doma. Musela bych dát výpověď ze zaměstnání, abych ji mohla hlídat. Díky stacionáři to nebylo nutné. Přes den je maminka tam, a po návratu z práce se o ni staráme my.“

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby nabízí přechodné pobyty v délce od několika dnů až 3 měsíce pro seniory či osoby se zdravotním postižením. Cílem služeb je umožnit pečujícím odpočinek a regeneraci.

Paní Jana pečuje celodenně více než 4 roky o manžela, který má Alzheimerovu demenci. „Chci mu umožnit, aby byl semnou doma, i když je to velice náročné,“ popisuje své rozhodnutí. Letošní léto chtěla vyrazit s vnoučaty na dovolenou, proto se obrátila na odlehčovací služby. „Byla jsem už hodně vyčerpaná, 14 dní u moře s vnoučaty mě zase nabylo. Odlehčovací službu bych doporučila všem pečujícím,“ říká Jana o své zkušenosti se službo „Chci dál pečovat o manžela doma, nyní vím, že na to nejsem úplně sama,“ dodává Jana.

Pobytové služby
Pobytové služby poskytují 24 hodinovou péči. Jsou určeny seniorům, kteří jsou plně odkázaní na pomoc druhé osoby. „Našimi klienty jsou senioři, kteří potřebují pomoc při základních úkonech sebeobsluhy,“ říká Ludmila Lorencová, ředitelka Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem, „dávno pryč jsou doby, kdy jsme vzali celý domov na výlet do přírody,“ dodává. Přesto se ve Dvoře snaží klienty zapojovat do společenského života a usilují o to, aby senioři i na sklonku svého života žily aktivně.

Mezi pobytové služby patří domovy pro seniory, ale také domovy se zvláštním režimem, které slouží především seniorům, které postihla stařecká demence.

Kam se obrátit
Pokud potřebujete pomoc sociálních služeb, můžete se obrátit na jednotlivé poskytovatele. Poradí Vám také sociální pracovníci obcí v obcích s rozšířenou působností. Královéhradecký kraj také připravil elektronický adresář sociálních služeb, který najdete na adrese http://socialnisluzbykhk.cz. Informace o sociálních službách najdete také na adrese http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz.

Budoucnost v péči o seniory
V Královéhradeckém kraji má největší podíl seniorů na svém obyvatelstvu. Počet seniorů i nadále výrazně poroste. Královéhradecký kraj se na stárnutí populace připravuje a ve spolupráci s obcemi usiluje o dostupnější péči o seniory.

„Největší rezervy vnímáme v terénní péči. Zejména na venkově je její dostupnost nižší. Chceme proto zvýšit její dostupnost a rozšířit provozní dobu,“ říká k hlavním prioritám v péči o seniory náměstek hejtmana Vladimír Derner, „ukazuje se, že řada seniorů se obrací na pobytové služby, protože nemá k dispozici nebo nezná terénní služby. Chceme, aby v kraji byly kvalitní terénní služby, které umožní seniorům setrvat co nejdéle doma,“ dodává.

Do budoucna bude také nezbytné rozšířit kapacity ambulantních služeb. „Stávající kapacity jsou vytížené. Usilujeme o to, aby služby stacionářů byly ve všech velkých městech a spádově tak pokrývaly většinu kraje," upřesňuje Derner.

Také kapacity pobytových sociálních služeb nebudou dostačovat rostoucímu počtu seniorům. „Do roku 2026 plánuje Královéhradecký kraj zvýšit počet lůžek v pobytových službách o tisícovku. Intenzivně pracujeme na tom, abychom toho dosáhli,“ popisuje záměry Královéhradeckého kraje Vladimír Derner a dodává, že budou muset vzniknout především specializovaná lůžka pro seniory s demencí. „Dle dostupných dat by plánovaný nárůst měl zajistit, aby pobytové služby pro lidi zcela odkázané na rozsáhlou pomoc druhých byly pro seniory dostupné v co nejkratší době,“ uzavírá.

Mgr. Jiří Zeman
krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, odd. plánování a financování sociálních služeb