KDU.breadcrumbs.homeO mně Etické vzdělávání

Etické vzdělávání

Jsem povoláním inženýr – technik. Zajímám se však také o etiku. Jsem totiž přesvědčen o tom, že v mravně rozložené společnosti, ve které se slušnost a poctivost přestávají vyplácet, je spolu se vzděláváním, kvalitní kulturou a uměním jediným zdrojem možného zlepšení společenského stavu. A to i stavu sociálního a hospodářsko-ekonomického.

Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje
Tento projekt, jehož jsem byl spoluautorem a gestorem, byl schválen Radou Královéhradeckého kraje 21. 5. 2003 (pro rok 2003/2004). V letech 2005 – 2008 nebyl dále rozvíjen, ale na požádání kraj poskytoval v jeho duchu nadále podporu jednotlivým žádajícím subjektům. Pro období 2009 – 2012 se mi jej podařilo prosadit opět ve spolupráci s Nadačním fondem Josefa Luxe a nově i s Univerzitou Hradec Králové. V rámci projektu byly podporovány aktivity vedoucí k etickému vzdělávání na školách a rovněž jsme pořádali sérii přednášek pro veřejnost zaměřených na problematiku etiky ve společnosti. Pro období 2013 – 2016 nebylo pokračování projektu krajským zastupitelstvem schváleno, pokračoval jsme však v pořádání cyklu přednášek pro veřejnost.

V současnosti (období 2018 – 2020) byl projekt obnoven. Více informací na webu: http://etika.kr-kralovehradecky.cz.