Životopis

O MÉ RODINĚ, PROFESI A POLITICKÝCH ZKUŠENOSTECH  /Aktualizace k 1.6.2017/
 
Narodil jsem se v Hradci Králové a bydlím v Třebechovicích pod Orebem.
 
Rodina
Rodina pro mě je a vždy byla velkou oporou. S manželkou Irenou jsme v roce 2017 oslavili 35. výročí svatby. Manželka pracuje v sociální oblasti. Naše dcera Jana (*1984) vystudovala sociologii na Filozofické fakultě UK v Praze, syn Tomáš (*1986) Vysokou školu ekonomickou a syn Ondřej (*1987) 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Máme to štěstí, že můžeme spolu s našimi dvěma vnučkami znovu objevovat svět a žasnout nad jeho zázraky.

Profese
Vystudoval jsem ČVUT, obor konstrukce a dopravní stavby. Ještě předtím, než jsem se začal významněji angažovat v politice, jsem pracoval jako projektant – statik betonových konstrukcí.

Politika
Do regionální politiky jsem vkročil hned po revoluci v roce 1990. Situace byla taková, že ne každému se chtěla nést rizika této převratné doby, ale někdo to udělat musel, a já chtěl mít vliv na utváření prostředí, ve kterém žijeme.

Od roku 1990 jsem byl deset let starostou města Třebechovice pod Orebem, poté jsem v letech 2001-2004 působil jako náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje. Od roku 1990 doposud jsem zastupitelem v Třebechovicích pod Orebem, od roku 2000 doposud jsem rovněž zastupitelem Královéhradeckého kraje. V listopadu 2008 jsem byl  opět zvolen radním Královéhradeckého kraje (v letech 2009-2012 jsem působil jako náměstek hejtmana). V roce 2012 jsem byl zvolen neuvolněným předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. V současné době (od listopadu 2016) jsem opět náměstkem hejtmana s gescí za sociální oblast.

Záliby a zájmy
Mým koníčkem je horská turistika, cyklistika, lyžování, hokej a floorbal. Rád čtu, z oblíbených autorů například G. Greena, F. M. Dostojevského nebo B. Kurase. Zajímají mne filmová zpracování různých společenských témat, v poslední době mne zaujaly filmy Jean od Florety, Manon od pramene a Výlet. Volné chvíle si zpestřuji hrou na pozoun v hudebním uskupení Třebechovičtí trubači.

ŽIVOTOPIS V DATECH 
13. 7. 1956    narozen v Hradci Králové
1971 - 1975   SPŠ Stavební v Hradci Králové
1975 - 1980   studium Fakulty stavební ČVUT v Praze, konstrukce a dopravní stavby (Ing.)
1980 - 1990   projektant a vedoucí projektant v oboru betonových a železobetonových konstrukcí
1986 - 1988   postgraduální studium na ČVUT - obor betonové konstrukce

1990 - dosud  člen KDU-ČSL

1990 - dosud  zastupitel města Třebechovice pod Orebem (za KDU-ČSL)
                       * 1990-2000  starosta města Třebechovice pod Orebem

2000 - dosud  zastupitel Královéhradeckého kraje (za KDU-ČSL) 
                       * 2000-2004  náměstek hejtmana (ekonomická gesce) 
                       * 2008-2012  radní (2008-2010 gesce majetku, 2010-2012 gesce sociálních věcí)
                       * 2009-2012  náměstek hejtmana (gesce majetku a sociálních věcí)
                       * 2012-2016  předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
                       * 2016-dosud 2. náměstek hejtmana (gesce sociálních věcí)

2004 - 2008    samostatně výdělečná činnost v oboru inženýrské činnosti ve výstavbě 
2013 - 2016    samostatně výdělečná činnost v oboru inženýrské činnosti ve výstavbě